سیاست بیمارستان بیمارستان آپادانا
X

- ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به گیرندگان خدمت از طریق:

1. استقرار فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان
2. رعایت استانداردهای ایمنی بیمار در تمامی سطوح و تصمیم گیری ها
3. تعیین مسئولین ایمنی در بیمارستان
4. پایش و نظارت میدانی مستمر ایمنی به ویژه ایمنی بیمار در سطح بیمارستان
5. بکارگیری نیروی انسانی متخصص و مجرب
6. ارتقا هتلینگ بیمارستان
7. استفاده از شاخص های کیفی در تصمیم گیری های کلان
8. مهندسی مجدد ساختار و فرآیند ها


- توسعه خدمات گردشگری پزشکی از طریق :

1. ایجاد دفتر مستقل بیماران بین الملل
2. استقرار استاندارد های بیماران بین الملل
3. اخذ مشارکت پزشکان
4. همکاری با شرکت های گردشگری سلامت


- تأمین رضایتمندی ذینفعان اصلی از طریق:

1. تکریم ارباب رجوع
2. اولویت بخشی رضایت گیرنده خدمت در تمامی تصمیم گیری ها و طراحی فرآیند ها
3. تامین امکانات رفاهی برای بیمار و همراه
4. رعایت حقوق گیرندگان خدمت در بیمارستان
5. تامین آسایش و امکانات رفاهی جهت پرسنل و پزشکان
6. جبران خدمت عادلانه و به موقع جهت پرسنل و پزشکان
7. اخذ مشارکت تمامی سطوح در تصمیم گیری ها
8. اتخاذ روابط بلند مدت با تامین کنندگان کالا و خدمات
9. رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان ها و نهاد های بالادستی
10. توسعه مشارکت های اجتماعی بیمارستان در زمینه های پیشگیری و ارتقا سلامت
11. ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر


- تقویت بهره وری (کارایی و اثربخشی) خدمات بیمارستان از طریق:

1. استفاده از نتایج شاخص های بهره وری در تصمیم گیری ها
2. توسعه خدمات بیمارستان
3. طراحی مجدد ساختار ، منابع و فرآیند ها
4. سامان دهی امور مالی( هزینه و ردآمد ها)

درباره ما

بیمارستان پارس آپادانا در سال ۱۳۴۶ به همت و حضور جمعی از اساتید بنام پزشکی کشور شروع به کار نموده است و طی ۵۰ سال گذشته یکی از مراکز ارائه خدمات تخصصی پزشکی، جراحی و دیگر اقدامات درمانی بوده است.

بیمارستان آپادانا که در حال حاضر با رتبه اعتبار بخشی درجه یک شامل بخش های داخلی-جراحی ، بخش های ویژه ICU-CCU ،زایمان و بخش نوزادان آماده ارائه خدمات می باشد.

با ما در ارتباط باشید
دی ان ان