خطاهای پزشکی adverse near miss sentinel no harm ایمنی بیمار
X

ایمنی بیمار

ایمنی بیمار

اولین و مهمترین الزام در هر بیمارستان آسیب نرساندن به بیماران است.
مساله ایمنی بیمار جز یکی از مهمترین موارد مورد توجه نظام های سلامت بخصوص در کشور های توسعه یافته می باشد و این امر سبب گردیده که سایر کشور ها در این خصوص اقداما تی را انجام دهند.امارها حاکی از ان است که درصد غیر قابل اغماضی از بیماران در مواجهه با سیستم های بهداشتی بخصوص بیمارستان ها دچار عوارض و صدمات ناشی از ارائه خدمات می گردند و مشکلی بر مشکلات اولیه ایشان افزوده می شود،اما فعالیت های سیستمیک و نظام مندی در جهت کاهش این موارد بخصوص در کشورهای در حال توسعه موجود نمی باشد.
بنابر این پیشنهاد سازمان بهداشت جهانی و سازمان های پیشرو در این خصوص ایجاد یک نظام جامع سیستمیک مبنی بر فرآیندهای ارتقا ایمنی بیمار جهت کاهش این عوارض و پاسخگویی مناسب به افراد صدمه دیده می باشد که از طریق استقرار فرهنگ ایمنی بیمار رائه شده است.

 

خطاهای پزشکی

9 راه حل ایمنی بیمار

پیام های روز جهانی ایمنی دارویی

در راستای ایمنی دارویی و پیشگیری از مسمومیت ها موارد ذیل جهت  اطلاع رسانی عمومی پیشنهاد می شود

پرسش های شایع و پاسخ از منظر بهداشتی

پرسش های شایع و پاسخ از منظر بهداشتی

 در راستای ارتقاء سطح آگاهی کلیه همکاران محترم 

کتابچه خود مراقبتی بیمارستان آپادانا

روز جهانی ایمنی بیمار

روز جهانی ایمنی بیمار

تعریف ایمنی بیمار

17 سپتامبر 2023

درباره ما

بیمارستان پارس آپادانا در سال ۱۳۴۶ به همت و حضور جمعی از اساتید بنام پزشکی کشور شروع به کار نموده است و طی ۵۰ سال گذشته یکی از مراکز ارائه خدمات تخصصی پزشکی، جراحی و دیگر اقدامات درمانی بوده است.

بیمارستان آپادانا که در حال حاضر با رتبه اعتبار بخشی درجه یک شامل بخش های داخلی-جراحی ، بخش های ویژه ICU-CCU ،زایمان و بخش نوزادان آماده ارائه خدمات می باشد.

با ما در ارتباط باشید
دی ان ان