بخش های بیمارستان آپادانا

اورژانس

بخش زنان

بخش مردان

اطفال

بلوک زایمان

CCU

ICU

NICU

NICU

اتاق عمل

آزمایشگاه

رادیولوژی و سونوگرافی

فیزیوتراپی

آندوسکوپی

شنوایی سنجی

بینایی سنجی

درباره ما
با ما در ارتباط باشید
دی ان ان