رسالت ، چشم انداز و ارزش ها

Enter Title
رسالت (مأموریت بیمارستان آپادانا)

رسالت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آپادانا ( خصوصی) ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی با رعایت اصول ایمنی، حقوق گیرندگان خدمت، کیفیت و قیمت مناسب به مراجعین داخلی و بین الملل می باشد.

چشم انداز (دورنما) بیمارستان آپادانا

چشم انداز بیمارستان آپادانا، احیاء خوش نامی آپادانا در حوزه تشخیص و درمان کشور از طریق بازبینی و طراحی مجدد ساختار و فرآیند ها می باشد.

ارزش های بیمارستان آپادانا
  • احترام به ارزش های انسانی
  • بیمار محوری
  • همدلی، کار تیمی و نشاط کارکنان
  • تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی
  • التزام عملی به سه اصل صداقت، صراحت و شفافیت
  • بهبود مستمر
  • ایجاد محیط ایمن در تمامی ابعاد برای مراجعین، کارکنان و پزشکان

 

درباره ما
با ما در ارتباط باشید
دی ان ان